Україна
  |   Допомога

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ


Правила та умови використання


Відвідуючи та використовуючи веб-сайт www.avon.ua (далі – Сайт та/або Сайт AVON), Ви погоджуєтесь з даними Правилами та Умовами його використання.
Якщо Ви не згодні з Правилами та Умовами використання Сайту, будь-ласка, не відвідуйте та не використовуйте наш Сайт.
AVON залишає за собою право змінювати/доповнювати Правила та Умови використання Сайту в будь-який час, без будь-якого попереднього повідомлення про це.
Ваше подальше користування Сайтом AVON, після внесення будь-яких таких змін/доповнень до Правил та Умов використання Сайту, означає Вашу згоду із такими змінами/доповненнями.
Ви завжди повинні знайомитись з Правилами та Умовами використання Сайту, до початку його використання.


Обмежене використання


Cайт AVON є власністю та управляється ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн» (надалі іменується «AVON», «ми», «нас», «наш»). Зміст Сайту охороняється у відповідності з законодавством України, а також може охоронятись авторським правом інших держав. Ви не можете жодним способом, за винятком способів, вказаних на Сайті, змінювати, копіювати, відтворювати, розповсюджувати, передавати, показувати, виконувати, видавати, ліцензувати програмне забезпечення, продукти чи послуги, які Ви отримали, використовуючи Сайт.
При цьому, Ви можете завантажувати, копіювати, роздруковувати матеріали, що містяться на Сайті, для Вашого власного некомерційного використання, за умови, що Ви не змінюватимете чи знищуватимете будь-які повідомлення про авторське право, торгові марки чи інші посилання на об’єкти права інтелектуальної власності. Модифікація, зміна, трансформація будь-яких матеріалів Сайту та/або використання матеріалів в інших цілях ніж зазначено вище, є порушенням авторського права та інших прав інтелектуальної власності AVON. Торгова марка «AVON», інші торгові марки AVON, фірмові найменування, фірмові знаки та логотипи, які містяться на Сайті, належать компанії Avon Products Inc. та/або іншим компаніям, які входять до складу групи компаній AVON. За винятком випадків, передбачених даними Правилами та Умовами, використання будь-якої вищевказаної торгової марки, знаку та логотипу та/або іншого матеріалу, що міститься на Сайті, суворо забороняється.


Надання матеріалів Вами


Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що будете нести відповідальність за будь-яку інформацію, яку Ви надаєте/направляєте, використовуючи Сайт.
Ви не можете надавати та направляти на Сайт матеріал, який за своїм змістом є незаконним, образливим, непристойним, вульгарним, порнографічним, погрозливим, спричиняє шкоду, містить погрозу або порушує норми суспільної моралі, може призвести до порушення кримінальної справи, цивільної або адміністративної відповідальності, чи будь-яким іншим чином порушити законодавство.
Будь-ласка не направляйте матеріал, який охороняється авторським, патентним або іншим правом інтелектуальної власності, без отримання дозволу на використання такого матеріалу від відповідного власника/правоволодільця.
Ви не можете використовувати Сайт в будь-яких комерційних цілях.
Ви не можете надавати та направляти інформацію на Сайт з метою просування, реклами, продажу будь-яких товарів чи послуг.
Суворо забороняється будь-яким чином впливати на інших відвідувачів Сайту з комерційною метою. Будь-яка інформація розміщена Вами на Сайті вважається неконфіденціною та може бути використана AVON без обмежень.
Не обмежуючись викладеним, у разі якщо Ви надаєте або направляєте будь-яку інформацію чи матеріал на Сайт, Ви надаєте AVON безоплатне, безвідкличне невиключне право на використання, відтворення, зміну, видання, публікацію і розповсюдження такої інформації чи матеріалів в будь-який формі та будь-яким способом зараз та в майбутньому.
Не зважаючи на вищевикладене, усі персональні дані (ПІБ, адреса, номер телефону, тощо) опрацьовуються у відповідності з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, викладеною у розділі «Політика конфіденційності ».
AVON залишає за собою право, на свій власний розсуд, вільно копіювати, розголошувати, розповсюджувати, редагувати або змінювати інформацію чи матеріал, які Ви надаєте, для будь-яких комерційних та інших цілей, без будь-якого зобов’язання надавати компенсацію Вам чи іншим особам за такі інформацію чи матеріали.
У разі якщо на Сайт AVON надходять думки, коментарі, твердження третіх осіб, AVON не несе жодної відповідальності за відбір, перевірку та контроль такої інформації, у тому числі за її достовірність, точність, надійність, дотримання норм авторського права та інших вимог законодавства.
Будь-які думки, твердження, коментарі або інша інформація, які надходять від третіх осіб, є власністю таких третіх осіб. AVON у жодному разі не підтримує та не підтверджує думки, коментарі, твердження чи інший матеріал, який направлений третіми особами, або доступ до якого є можливим через використання Сайту.


Сфера дії


Якщо інакше не зазначено AVON, матеріали на Сайті розміщено виключно з метою просування продукції торгової марки AVON, що розповсюджується на території України.
Контроль та управління Сайтом здійснюється з центрального офісу компанії AVON, що розташований в Україні.
AVON не заявляє та не гарантує, що матеріали, разміщені на Сайті, є доступними та відповідають необхідним вимогам для використання в інших регіонах (країнах).
Особи, які відвідують Сайт з інших країн, здійснюють це з власної ініціативи та несуть відповідальність згідно із локальним (національним) правом, яке підлягає застосуванню.


Відсутність гарантій


Сайт AVON створюється та функціонує «як є» без будь-яких гарантій, включаючи гарантії щодо найменування, якості та придатності Сайту для особливих (специфічних) цілей.
AVON не надає будь-яких гарантій щодо достовірності, точності, надійності, своєчасності чи повноти будь-якого матеріалу, який розміщений на Сайті чи є доступним внаслідок використання Сайту. Будь-яке використання такого матеріалу здійснюється на Ваш власний ризик.
Використовуючи Сайт, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що AVON не гарантує та не нестиме жодної відповідальності за доступність/недоступність будь-яких матеріалів на Сайті, відсутність будь-яких помилок в роботі Сайту або їх усунення, а також відсутність вірусів чи інших шкідливих компонентів на Сайті.
AVON має право у будь-який час припинити роботу Сайту (повністю або частково) без надання будь-якого попереднього повідомлення про це.


Посилання на інші сайти


Використовуючи Сайт AVON, Ви можете отримати доступ до інших інтернет сайтів. AVON не має та не здійснює будь-якого контролю над такими сайтами, та доступ до них здійснюється Вами виключно на власний ризик. AVON не оцінює та не підтверджує будь-яку інформацію чи матеріал, які пропонуються на інших сайтах, доступ до яких Ви отримуєте через Сайт AVON.


Обмеження відповідальності


AVON у жодному разі не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі та опосередковані збитки, які можуть виникнути в результаті користування та/або неможливості користування Сайтом, навіть якщо AVON
був наперед повідомлений про можливість понесення таких збитків.
У разі якщо локальне (національне) право, що підлягає застосуванню, не дозволяє встановлювати відмову чи обмеження щодо відповідальності за спричинення збитків, вищевказані обмеження можуть до Вас не застосовуватись.


Відшкодування збитків


Ви погоджуєтесь та зобов’язуєтесь звільнити від відповідальності компанію AVON та інші компанії, що входять до складу групи компаній AVON, їх директорів, посадових осіб, працівників, агентів та інших партнерів від будь-яких втрат, збитків, претензій та вимог третіх осіб (включаючи вартість послуг адвокатів та судові витрати), які виникають у зв’язку з інформацією чи матеріалом, наданими/отриманими Вами внаслідок використання Сайту, порушенням Вами цих Правил та Умов; а також відшкодувати AVON будь-які завдані внаслідок цього збитки.


Інші умови


Ці правила та Умови регулюються законодавством України. Ви погоджуєтесь та підтверджуєте, що будь-який спір (позов), який може виникнути у зв’язку з даними Правилами та Умовами розглядатиметься судами України. Погоджуючись з даними Правилами та Умовами Ви підтверджуєте свою згоду з юрисдикцією цих судів з метою врегулювання такого спору (позову).
У разі, якщо будь-яке із положень цих Правил та Умов буде визнано незаконним, недійсним чи таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на законність та дійсність інших положень.
Дані Правила та Умови є угодою між Вами та AVON.